Aanvraag:

Aanvragen van subsidie,
Voorwaarden:
Bij een verzoek een volledig onderbouwd plan en begroting overleggen met een
gedetailleerde financiële onderbouwing.
Een volledig ingevulde schriftelijke aanvraag met daarin alle gevraagde gegevens.
Deze aanvraag kunt u per mail verzenden aan info@sakd.nl