Doel:

Het doel is in Dongen kunst promoten, in de ruimste zin van het woord
Het financieel ondersteunen zowel van organisatorische als uitvoeringskosten
van amateur verenigingen en Stichtingen (ingeschreven bij KVK 59989904)
in de Gemeente Dongen voor een activiteit/ initiatief op kunst of cultureel gebied.