Het ontstaan:

De Stichting Amateur Kunst Dongen komt voort uit de in 2013 opgeheven toneel vereniging.
"Kunst naar Kracht" ,actief van 1933 -2013.
Doel van de Stichting Amateur Kunst Dongen is het promoten en bevorderen amateur
Kunst en Cultuur in Dongen in de ruimste zin van het woord.