Subsidie:

Toekennen door SAKD van maximaal  euro teken 1.000,- per kalenderjaar.
Dit eventueel te verdelen over meerdere ingekomen aanvragen voor het desbetreffende jaar.
Toe te kennen subsidie maximaal 25% van de totale begroting.
In te dienen voor het jaar 2017voor 1 september 2017. De eventuele toekenning zal uiterlijk voor 1 oktober zijn.